سفارش تبلیغ
صبا

نشست علمی تخصصی شرکت های تعاونی دهیاری

نشست علمی تخصصی شرکت های تعاونی دهیاریادامه مطلب...

[ یادداشت ثابت - شنبه 95/8/23 ] [ 9:4 صبح ] [ شرکت تعاونی بخش مرکزی گرگان ]

بازدید میدانی مسئولین

[ یادداشت ثابت - جمعه 95/8/1 ] [ 9:22 صبح ] [ شرکت تعاونی بخش مرکزی گرگان ]

دومین جلسه هم اندیشی دهیاران

 

 

دومین جلسه هم اندیشی دهیاران در تاریخ 1394/10/26 برگزار شد .


ادامه مطلب...

[ دوشنبه 94/10/28 ] [ 11:55 صبح ] [ شرکت تعاونی بخش مرکزی گرگان ]
[ ]

اولین جلسه هم اندیشی دهیاران بخش مرکزی گرگان

 

اولین جلسه هم اندیشی دهیاران بخش مرکزی با حضور بخشدار محترم و شورای بخش مرکزی

جهت سرمایه گذاری در تعاونی 

ادامه مطلب...

[ دوشنبه 94/10/28 ] [ 11:48 صبح ] [ شرکت تعاونی بخش مرکزی گرگان ]

دریافت جایزه تعالی مدیریت تعاونی کشوری

[ چهارشنبه 94/6/18 ] [ 11:30 صبح ] [ شرکت تعاونی بخش مرکزی گرگان ]